Muistetaan sosiaalipalvelut

16.01.2022

Sunnuntaina 23.1 pidettävät aluevaalit käsittelevät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita, sekä näiden palveluiden tukipalveluita kuten siivousta ja ICT-palveluita. Huomio on keskittynyt erittäin suuresti terveyspalveluihin, mikä kertoo surullista tarinaa kiinnostuksesta sosiaalipalveluita kohtaan. Ehdokkaiden mielenkiinto sosiaalipalveluita kohtaan tuntuu olevan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vähäistä. Keski-Suomessa sosiaalipalveluiden osuus tulevan hyvinvointialueen budjetista on suurin piirtein samaa luokkaa kuin terveyspalveluiden. Kyseessä ei siis ole mikään pieni asia, vaan rahallisesti erittäin suuri osuus, jonka jo sellaisenaan luulisi herättävän huomiota.

Sosiaalipalvelut ovat laaja kokonaisuus, jotka ovat erittäin tärkeitä hyvän arjen mahdollistajia, sekä auttajia kun omat voimat eivät riitä. Kotihoito, päihdetyö, vammaispalvelut ja lastensuojelu ovat esimerkkejä palveluista, jotka sisältyvät sosiaalipalveluihin. Kaikilla mainituilla esimerkeille on erittäin suuri merkitys talouden tasapainon, mutta ennen kaikkea ihmisten hyvinvoinnin ylläpidossa. Sosiaalipalvelujen osuus budjetista tulee todennäköisesti tulevina vuosina kasvamaan entistä enemmän. Esimerkiksi iäkkäiden kotihoidon osalta, sillä Keski-Suomessa yli 85-vuotiaiden osuus kasvaa arviolta 135 % nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Tämä johtaa väistämättä kotihoidon tarpeen lisääntymiseen tulevaisuudessa, minkä seurauksena tarve lisähenkilöstölle tulee varmuudella kasvamaan.

Kotihoidon lisäksi myös vammaispalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on ollut suorastaan kauhistuttavan vähäisellä huomiolla. Tuleekin pitää huoli, että vammaispalveluiden laadusta ei tingitä, eikä varsinkaan sorruta vammaispalveluiden keskittämiseen. Sote-uudistuksen myötä yhdenvertaisuus palveluissa paranee, sekä asiantuntemus vammaispalveluiden osalta voidaan turvata entistä paremmin palvelua järjestettäessä. Vammaispalvelut ovat erittäin laaja kirjo erilaisia palveluita, eikä niiden huomiotta jättäminen jo vaalikampanjan aikana lupaa hyvää. Vammaispalvelut ovat kaikesta kirkkain osoitus siitä, että verorahoja käytetään heikossa asemassa olevien auttamiseksi. On moraalisesti kestämätöntä, että huomiota aiheelle ei ole juuri ollenkaan annettu ehdokkaiden osalta, eikä mediassa. Niukasta mielenkiinnosta huolimatta aihe koskettaa valtavaa määrää ihmisiä, jotka tarvitsevat, tai joiden läheinen tarvitsee, erilaista apua yhteiskunnalta.

Myös päihdetyö tulee siirtymään hyvinvointialueelle. Päihdetyön osalta tulee noudattaa samaa kaavaa kuin mielenterveyden ongelmien ratkaisemisessa - Apua mahdollisimman aikaisin, matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi. Oli kyse sitten alkoholin liikakäytöstä tai huumeriippuvuudesta, kyseessä on tiiviisti terveyspalveluihin liittyvä sosiaalipalvelu. Jos päihdetyö epäonnistuu jostain syystä, seuraava osoite asiakkaalla voi olla terveyspalveluiden puolella. Päihdetyö onkin malliesimerkki siitä, miksi sosiaali- ja terveyspalveluita pitää nitoa entistä tiiviimmin yhdelle luukulle. Päihdetyö on myös vammaispalveluiden ohella malliesimerkki palvelusta, jolla on riski jäädä aivan liian vähälle huomiolle tulevassa aluevaltuustossa, koska ehdokkaiden enemmistö - Ja sitä kautta todennäköisesti myöskään tulevien aluevaltuutettujen enemmistö - Ei asiaa kohtaan ole mielenkiintoa esittänyt.