Pelastetaan pelastuslaitokset

11.01.2022

Luettavissa myös osoitteessa: https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4429955

Pelastuslaitoksille ei ole korvamerkitty omaa rahaa hyvinvointialueiden budjeteissa, mikä aiheuttaa merkittäviä riskejä, jos taloustilanne pääsee heikkenemään. Pelastustoimi hoitaa vuodessa 100 000 tehtävää, jossa apu saadaan paikalle 90% tapauksissa 20 minuutin sisään, kun kyse on kiireellisistä onnettomuustilanteista. Luvulle on syytä nostaa hattua ja se on jatkossakin pidettävä korkealla. On ilmeistä, että mikäli päädytään taloustilanteen heiketessä leikkaamaan pelastustoimen rahoituksesta, nämä luvut tulevat heikkenemään. Keski-Suomessa on esimerkiksi Äänekosken tehtaiden vuoksi tavallista hiukan suurempi suuronnettomuusriski, joten rahoituksen heikkeneminen vaikuttaisi suoraan ympäröivän asutuksen turvallisuuteen onnettomuuden sattuessa, vaikka varautuminen ja nykyaikaiset turvajärjestelmät pitävätkin riskit pieninä. Rahoitukseen tule kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, että se olisi riittävä jatkossakin. Aluevaltuuston pyrkijöiden joukossa pelastuslaitokset eivät suurimmalle osalle ole kuitenkaan se mielenkiinnon kohde numero yksi, mikä voi johtaa pelastustoimen jäämiseen paitsioon päätöksenteossa.